Love For Guatemala

kids

Vzdělávání v Guatemale není pro mayské děti samozřejmostí. Podle statistiky žije zde 75% obyvatel v chudobě. V Guatemale jsou jak státní tak i privátní školy. Ale i základní státní škola     bez měsíčního školného přináší rodině spoustu výdajů. Děti jsou povinny nosit uniformy, jejichž pořízení stojí rodinu dost peněz a někdy tato investice dokonce rozhodne o tom zda li dítě vůbec   do školy půjde. Rodiče musí také zaplatit boty do školy, různé školní pomůcky, školní aktovku, vytištění domácích úkolů, kostýmy pro školní slavnosti,atd.

V běžné státní základní škole se tyto výdaje ročně vyšplhají minimálně na 100 až 200 Quetzalů (250-500 Kč) na dítě, někdy i více. Přitom průměrná mayská rodina má minimálně 5 dětí.         Love for Guatemala pomáhá uhradit 25-50% výdajů spojených se školní docházkou.

Tato částka většinou stačí k tomu, aby děti mohly chodit do školy, ale zároveň rodiče nezbavuje odpovědnosti doplatit veškeré školní výdaje do 100%, aby tím nevznikla žádná závislost
na podpoře.

Love for Guatemala tak navazuje na dlouholeté aktivity neziskové organizace Embrace Guatemala, která má základnu v provincii Quiche, Guatemala a od roku 2014 jsme pomohli poslat do škol 150 dětí. Jsme rádi, že můžeme být součástí tak velkolepého projektu jako je Embrace Guatemala.

Ve vyšších ročnících základní školy totiž roční výdaje za školné pro jedno dítě vyšplhají  
až na 400 až 500 Q (1000-1300 Kč). A na střední škole je to ještě vice 1000- 1500 Q (2500-4000 Kč).

Proto není divu,že negramotnost v Guatemale dosahuje 75%, převážně mezi obyvateli mayských komunit. Guatemala má také nejvyšší procento negramotných v celé střední Americe,
ale předpokládá podstatné snížení tohoto čísla do 20 let. A my v to pevně věříme a chceme být
u toho :).

Prodejem  guatemalských starostlivých panenek pomáháme chudým rodinám z mayského kmene Ixil v provincii Quiche, aby jejich děti mohly chodit do školy. Panenky můžete zakoupit v našem eshopu:http://eshop.loveforguatemala.com/starostlive-panenky3

Děkujeme.

LFG

 


Copyright 2019. All Rights Reserved, Love For Guatemala loveforguatemala Website Design By Mohamed Kurdi - www.mkurdi.eu