Love For Guatemala

reforest

Náš projekt zalesňování v Guatemale

Guatemala má jeden z nejvíce extenzivních a nejrozmanitějších lesních systémů v centrální Americe. Nachází zde domov cca 1.246 známých živočichů a 8.681 rostlin, z toho 13,5% je ohrožených. V dnešní době zde les zabírá plochu cca mezi jednou třetinou a čtvrtinou země, ale velice rychle mizí. Mezi lety 1990 a 2005 ztratila Guatemala 17% ze své celkově zalesněné plochy a celková míra deforestace vzrostla od roku 1990 ke 13%.

Populace guatemalského venkova patří mezi ty nejchudší ve Střední Americe. Pro přežití jsou zde lidé stále více závislí na přírodních zdrojích, tedy i na množsvtí stromů. Většina obyvatelstva na venkově zůstává bez možnosti zaměstnání, musí tedy žít a přežívat ze zdrojů z okolní půdy. Jejich chudoba a relativní nedostatek příležitostí k získání jiných zdrojů tepla znamená,že jejich lesy se kácejí velice rychle. Oficiální čisla ukazují, že ročně je odlesněno něco kolem 80.000 hektarů lesů, ale přesto jiné organizace uvádějí čísla až k 95.000 hektarů odlesnění ročně. Nebo-li 3% úbytku z celkové lesní plochy ročně. Dokonce ani národní parky zde nejsou v bezpečí. Nedávná studie ukázala,že dochází i k extenzivnímu kácení v Mayské biosférní přírodní rezervaci a v Národním parku Laguna del Tigre.

Přestože je 27% guatemalské půdy chráněno, většina této plochy je ale bohužel chráněna jen na papíře. Těžba zlata, výstavba silnic, sběr dřeva na topení a půda využívaná k pasení zvířat je důležitým faktorem v pokračujícím odlesňování v Guatemale. Odlesňování (deforestace) tedy začíná být velkým problémem a už nyní má obrovský dopad na životní prostředí. V různých částech země eroze půdy snižuje zemědělské výnosy, zatímco deforestované kopce jsou velice náchylné k sesuvům. V roce 2005 přišly sesuvy půdy ruku   v ruce s tropickou bouří Stan, která zabila více než 1500 lidí v zemi.

Projektem Love for Guatemala bychom se rádi připojili ke spoustě dalších podobných projektů na zalesňování (reforestaci) v Guatemale. Naším cílem je, že za každý prodaný výrobek vysadíme 2 stromy v Guatemale. Sčítání probíhá pravidelně 1x týdně a 1x za rok se uskutečňuje vysazovaní stromů v Guatemale, na které je zvána široká veřejnost jak guatemalská tak i zájemci a příznivci projektu Love for Guatemala. Aktuální počet stromů, který byl a bude vysazen je aktualizován vždy na našem webu: www.loveforguatemala.com.  

Naším cílem je vysazování stromů společně s místní komunitou, tzn.s místními ženami,muži   a dětmi. Zastupitelé dané komunity jsou součástí tohoto projektu a široká místní veřejnost. Akce reforestace (zalesňování) plní i edukativní složku celého procesu, kdy se místním lidem vysvětlují důsledky kácení stromů a prezentují se jim alternativy možného řešení přednesené místními odborníky.  Těšíme se na další zalesňování v roce 2016.    

V roce 2014 Love for Guatemala vysadila 1000  jehličnatých  a listnatých stromů pod sopkou Santa Maria, ve Valle Palajunoj, Chuicovioc, La Foresa v provincii Quetzaltenango .

V roce 2015 Love for Guatemala vysadila 100 listnatých stromů v San Jose de Altamira v tropické části Guatemaly směrem k pacifickému pobřeží a dalších 900 listnatých      
a jehličnatých stromů opět ve Valle Palajunoj, Chuicovioc, La Foresa v provincii Quetzaltenango.Dále jsme zasadili 402 ovocných stromů (nektarinky, limetky, jablka, pomeranče a švestky) v provincii Quiche u města Nebaj (202 stromů) a na severu provincie Quiche u vesnice Chel (200 stromů). Zde se podílíme na zakládání první mayské permakulturní zahradní komunity pro Maye v celé Guatemale. Sto ovocných stromů bude součástí ovocného sadu v této komunitní zahradě a zbylých 302 bylo zasazeno s místními mayskými rodinami, celkem v obouch lokalitách benefitovalo
129 mayských rodin.

Originálním certifikátem stvrzujícím zakoupení ovocného stromu potěšíte sebe, obdarovaného, obyvatele Guatemaly a naší krásnou Matku Zemi:). Certifikáty lze objednat v našem eshopu.

http://eshop.loveforguatemala.com

 

 

 

Pro více informací nás kontaktujte na info@loveforguatemala.com
Reference:
http://rainforests.mongabay.com

 

Copyright 2019. All Rights Reserved, Love For Guatemala loveforguatemala Website Design By Mohamed Kurdi - www.mkurdi.eu